Obec Těchlovice

Stránky obce Těchlovice u Hradce Králové.

První písemná zmínka o Těchlovicích pochází z r. 1318, kdy žila jakási Perchta z Těchlovic. V 15. stol. se podle osady psalo již několik vladyků, z nichž nejznámější je Martin řečený Kladný z Těchlovic, připomínaný r. 1411. V 16. stol. pak proslul zvláště Václav Donát Přímský z Těchlovic. V r. 1644 byl majitelem vesnice Otto Tycho de Brahe, po jeho smrti  získala obec jeho manželka Kateřina Lidmila de Brahe, rozená Kapříková z Lesonic. Ta obec prodala v r. 1662 Ferdinandu Bonaventurovi hraběti Harrachovi.

Přestože zde nevzniklo nikdy vrchnostenské či správcovské sídlo a obec se tak nemůže pochlubit zámeckou architekturou, i zde bylo v 19. stol. a počátkem 20. stol. postaveno z  iniciativy místních obyvatel několik drobných sakrálních objektů, které mají dnes historickou hodnotu. Patří mezi ně pseudogotická kaplička sv. Panny Marie, socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1822 a pískovcový kříž  s ukřižovaným Kristem z r. 1900. Po první světové válce byl postaven památník padlým, jehož kompoziční součástí je pískovcové sousoší lva stojícího vítězoslavně na prsou rakouské orlice. Na pomníku jsou vytesána jména 18 těchlovických mužů padlých v letech 1914 -1918.

Obec leží v úrodné zemědělské oblasti Polabské nížiny 9 km západně od Hradce Králové v nadmořské výšce 283 m.n.m.

Význam obce v minulém století pozvedli zdejší proslulí pěstitelé ovocných stromů (především třešní, višní, jabloní a broskvoní).

V současné době zde žije 345 obyvatel a je vystavěno 132 domů.