Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Těchlovice má za sebou 85 let své existence. Založena byla 28. září 1919 v místním hostinci „U Hysků“, zpočátku jako pobočka sokolské jednoty v Libčanech. Prvním starostou byl bratr Josef Ledvinka - povoláním učitel.

V letech 1919-1941 se členové Sokola věnovali hlavně těmto činnostem: pořádali veřejná cvičení, atletické závody, hokejové zápasy, divadelní představení, kabarety, veselohry, dětské dny, taneční zábavy a plesy.

Počátkem roku 1920 byl v Těchlovicích založen sokolský pěvecký kroužek. Od roku 1933 byla v Těchlovicích dvě házenkářská družstva. V té době se hrála národní, neboli česká házená, která měla do značné míry odlišná pravidla od současné mezinárodní házené! Od samého vzniku v r. 1933 se hrála házená v Těchlovicích pod hlavičkou: AC Těchlovice a SK (Sportovní klub). V roce 1948 došlo ke sjednocení SK s TJ Sokol Těchlovice a házená se tak stala nejaktivnější složkou místní sokolské jednoty, neboť I. družstvo mužů hrálo v letech 1948-1949 nejvyšší soutěž: Českou ligu v házené.

29.11.1931 uspořádala jednota slavnostní tělocvičný večer u příležitosti stého výročí narození zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše.

V roce 1935 byl při TJ Sokol Těchlovice založen samostatný divadelní odbor. V dubnu r. 1964 pak byla Josefem Fajlem založena sokolská hudba „Čerešnička“, která vystupovala při různých společenských událostech.

V roce 1975 měla jednota rekordní počet 104 členů.

V letech 1980-1982 byly v obci zásluhou Františka Doležala, ing. Jířího Zikla, Františka Čepka a Josefa Vyčítala vybudovány dva tenisové kurty s klubovnou. Dnes asfaltový povrch jednoho z kurtů měl původně umělý (gumový) povrch až do roku 1987.

25. února 1981 byl při TJ Sokol založen tenisový oddíl. Zakládajícími členy oddílu byli: Ing. Jiří Zikl – předseda oddílu, František Doležal, František Čepek, Josef Fajl a Zdeněk Košťál. První tenisový turnaj se uskutečnil ve dnech 18.-19. září 1982. Vítězem v kategorii mužů zvítězil Radoslav Komárek v žákovské kategorii zvítězil Miroslav Hrubý. Nejúspěšnější žákyní byla Vanda Klazarová.

Vedle tenisu, který byl v osmdesátých letech nejaktivnější složkou TJ se jednota věnovala hlavně cvičení s dětmi díky obětavým cvičitelům Josefa Fajla a Zdeňka Vrtěny.

V roce 1990 se naše jednota přihlásila k obnoveným sokolským tradicím a přestoupila z ČSTV do ČOS. Organizačně spadá pod Župu Orlickou.

Naše jednota s počtem 96 členů patří svojí velikostí k těm středním. Průměrný věk všech členů je 28 let.

V současné době má naše jednota 6 sportovních oddílů. Největší je oddíl sokolské všestrannosti, druhý nejstarší oddíl tenisu, který od svého vzniku uspořádal již 38 tenisových turnajů. Nejaktivnější je nyní oddíl volejbalu, který od roku 1996 hraje soutěž. V sezoně 2004/05 si vede nejlépe v celé své historii, neboť jako účastník soutěže: „Městský přebor II“ přezimuje na prvním místě tabulky před družstvy Sokol Stěženy a Sokol Všestary. Dalšími oddíly jsou nohejbal, fotbal a stolní tenis. Každý z těchto oddílů uspořádá ročně alespoň jednu velkou sportovní akci, z nichž nejpopulárnější jsou turnaje v nohejbale, volejbale, tenise, malé kopané a stolním tenise.

Nejmladší členové jsou zažazeni v oddíle sokolské všestrannosti, kde se pod vedením bratra Josefa Fajla věnují jednou týdně cvičení v místní tělocvičně. Bratr Fajl zasvětil Sokolu největší část svého života. Od roku 1951 byl náčelníkem a od roku 1970 do roku 2004 starostou TJ Sokol Těchlovice. Vzhledem k práci kterou pro TJ Sokol Těchlovice i Župu Orlickou vykonal mu patří vřelý dík.

Pro svoji činnost využívá jednota vlastní tenisový areál vybudovaný svépomocí v letech 1980-82 členy Sokola a občany Těchlovic i okolních obcí. Tento areál se skládá ze dvou tenisových dvorců (1x antukový, 1x asfaltový), klubovny, šatny, sociálního zařízení a hrací stěny. Koncem roku 2004 byl nákladem cca 60.000,-Kč opraven a zveleben. Dále Sokol využívá obecní hřiště pro malou kopanou a v pronájmu má malou tělocvičnu od Obecniho úřadu Těchlovice.

Výběr z fotogalerie

Turnaj Těchlovice 2013 Turnaj Těchlovice 2012 Radkovy 30. narozeniny Soutěž MIX 2008-2009